Warto wiedzieć
Image

Prawo autorskie

Image
1. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych reguluje zasady legalnego korzystania z utworów oraz konsekwencje naruszenia praw autorskich.
Image
2. Zgodnie ze wskazaną ustawą korzystanie z utworów objętych ochroną prawa autorskiego może nastąpić tylko po zawarciu umowy z twórcą lub jego...
Image
3. Wszelkie przejawy korzystania z utworów jak: ich utrwalenie, zwielokrotnienie (kopiowanie, drukowanie, digitalizowanie, umieszczanie w chmurze)...
Image
4. Korzystanie z utworów bez umowy z uprawnionym powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą (finansową) oraz odpowiedzialność karną.
Image
5. W pewnych wąsko zakreślonych sytuacjach ustawa zezwala na bezumowne korzystanie z utworów. Może mieć to miejsce w drodze wyjątku...
Image

Akty prawne

Image

Przydatne linki

Image

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

ul. Warszawska 21 lok. 31, 25-512 Kielce
Tel.: +48 (41) 341 54 39
Fax: +48 (41) 341 54 47
E-mail: kopipol@kopipol.org.pl