Czym jest prawo autorskie

Czym jest prawo autorskie

Prawo autorskie to zbiór przepisów, które mają chronić dzieła stworzone przez naukowców, pisarzy i artystów. Chodzi przede wszystkim o to, że nikt poza twórcą nie może w dzieło ingerować, ani go zmieniać. A jeśli ktoś zdecyduje się na jego skopiowanie lub je umożliwi powinien ponieść za to opłatę. Prawu autorskiemu podlegają utwory:

 • wyrażone słowem, symbolem matematycznym, znakiem graficznym
 • plastyczne
 • fotograficzne
 • wzornictwa przemysłowego
 • lutnicze
 • architektoniczne, urbanistyczne
 • muzyczne i słowno-muzyczne
 • sceniczne, choreograficzne, pantomimiczne
 • audiowizualne

Co ważne, wszystkie muszą posiadać indywidualny charakter twórcy. To znaczy, że prawu autorskiemu nie podlegają m.in.:

 • akty normatywne, ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, porozumienia,
 • urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole
 • koncepcje matematyczne
 • opublikowane opisy patentowe lub ochronne
 • proste informacje prasowe
 • postacie sceniczne i kabaretowe

Dzieło jest chronione prawem autorskim od momentu powstania, przez całe życie twórcy i 70 lat po jego śmierci. Później utwór przechodzi do tzw. domeny publicznej, co oznacza, że każdy może z niego swobodnie korzystać. Inaczej jest w przypadku osobistych praw autorskich, które są nieograniczone w czasie i niezbywalne, nie można też ich na nikogo przenieść, zrzec, ani sprzedać. Obowiązują nawet po śmierci twórcy. O ochronę tych praw może zawnioskować małżonek, a w przypadku jego braku, kolejne osoby uprawnione do dziedziczenia. 

Osobie, która narusza prawa autorskie grozi odpowiedzialność karna lub cywilna.

Image

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

ul. Warszawska 21 lok. 31, 25-512 Kielce
Tel.: +48 (41) 341 54 39
Fax: +48 (41) 341 54 47
E-mail: kopipol@kopipol.org.pl