Wspomnienie o Pani Marioli Rozmus

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Marioli Rozmus, wieloletniej Wiceprzewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, wieloletniej dyrektor ds. edytorskich Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A., absolwentki oraz współpracowniczki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Pani Mariola Rozmus była zawsze osobą pogodną i radosną. Przez wiele lat pomagała w działaniach KOPIPOL-u,  co najmniej pierwszych 20 Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia KOPIPOL odbyło się w siedzibie Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego, gdzie wówczas pełniła funkcję wicedyrektora ds. edytorskich, to również w jej gabinecie zbierał się Zarząd, gdy Stowarzyszenie nie miało jeszcze biura w Warszawie. Była wartościowym i dobrym Człowiekiem, pełnym energii i życzliwości.

Na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci.

Prof. dr hab. inż. Mieczysław Poniewski, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia KOPIPOL