Kontakt

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi
Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

ul. Warszawska 21 lok. 31 NIP: 657-19-20-381
25-512 Kielce REGON: 290604782
tel.: (+48) (41) 341 54 39 KRS: 0000011280
fax: (+48) (41) 341 54 47
e-mail: kopipol@kopipol.org.pl
http://www.kopipol.org.pl