Fundusz Wsparcia Twórców

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 czerwca 2023 r. uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia KOPIPOL przyjęto Regulamin Funduszu Wsparcia Twórców.

Nowo przyjęty regulamin zastąpił dotychczas obowiązujące regulaminy Funduszu Edukacyjno-Naukowego oraz Funduszu Socjalno-Kulturalnego.

Celem Funduszu Wsparcia Twórców jest wspieranie polskich środowisk naukowych i technicznych; inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do rozwoju prawa autorskiego, w tym należytego zabezpieczenia interesów twórców utworów naukowych i technicznych; upowszechnianie wiedzy o prawie autorskim wśród twórców i użytkowników; propagowanie i umacnianie poszanowania prawa autorskiego; finansowe wspieranie twórców utworów naukowych i technicznych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej; inicjowanie oraz finansowe wspieranie działań o charakterze kulturalnym i naukowym, podejmowanych na rzecz twórców utworów naukowych i technicznych.

Z regulaminem rzeczonego Funduszu można zapoznać się tutaj.

Zapraszamy do składania wniosków wszystkich uprawnionych.