Terminy wnoszenia opłaty

Okresem rozliczeniowym opłaty jest kwartał kalendarzowy. Opłatę za dany okres rozliczeniowy (kwartał kalendarzowy) zgodnie z § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 czerwca 2003 roku należy wnieść w ciągu pierwszych 14 dni następujących po upływie danego okresu rozliczeniowego.

Okresy rozliczeniowe oraz terminy płatności prezentują się następująco:

  • za I kwartał (1 stycznia – 31 marca) – płatne do 14 kwietnia
  • za II kwartał (1 kwietnia – 30 czerwca) – płatne do 14 lipca
  • za III kwartał (1 lipca – 30 września) – płatne do 14 października
  • za IV kwartał (1 października – 31 grudnia) – płatne do 14 stycznia

Wraz z opłatą przekazywane są informacje stanowiące podstawę określenia wysokości tej opłaty.

Dokonanie rozliczenia opłaty, o której mowa w art. 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (punkty ksero) możliwe jest jedynie za pośrednictwem SYSTEMU ROZLICZANIA I EWIDENCJI OPŁAT REPROGRAFICZNYCH

Zapraszamy do rejestracji i korzystania z Systemu

Image

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

ul. Warszawska 21 lok. 31, 25-512 Kielce
Tel.: +48 (41) 341 54 39
Fax: +48 (41) 341 54 47
E-mail: kopipol@kopipol.org.pl