2014

Struktura utworów zwielokrotnionych reprograficznie – 2014 r.

Raport z badań statystycznych  wykonanych w okresie od maja do czerwca 2014 r. wraz z informacją o badaniach wykonanych w  2013 r., 2012 r., 2010 r.,2008 r.,2007 r. oraz badaniach wykonanych w 2006 roku.

______________________________________________________________________

Udział poszczególnych kategorii utworów w ogóle kopiowanych materiałów podlegających ochronie prawno-autorskiej

 _______________________________________________________________________________

Zestawienie wydawnictw utworów naukowo technicznych za 2014  rok

 

 CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Spółka z o.o. w Krakowie

Image

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

ul. Warszawska 21 lok. 31, 25-512 Kielce
Tel.: +48 (41) 341 54 39
Fax: +48 (41) 341 54 47
E-mail: kopipol@kopipol.org.pl