2007

Struktura utworów zwielokratnianych reprograficznie – 2007 r.

Raport z badań statystycznych wykonanych w maju i czerwcu 2006 r. oraz w kwietniu i maju 2007 r.

Udział poszczególnych kategorii utworów w ogóle kopiowanych materiałów podlegających ochronie prawno-autorskiej

Zestawienie wydawnictw utworów naukowo-technicznych za rok 2007

 

CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Spółka z o.o. w Krakowie

Image

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

ul. Warszawska 21 lok. 31, 25-512 Kielce
Tel.: +48 (41) 341 54 39
Fax: +48 (41) 341 54 47
E-mail: kopipol@kopipol.org.pl