Zmiana rachunków bankowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 1 grudnia 2022 nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego Stowarzyszenia KOPIPOL przeznaczonego do wpłat z tytułu pozostałych opłat typu odsetki, koszty sądowe etc.

W związku z powyższym prosimy o wnoszenie ww. opłat na wskazany poniżej nr rachunku bankowego:

61 1020 2629 0000 9702 0426 0311 prowadzony w  PKO Bank Polski Oddział 2 w Kielcach

Dotychczasowy nr rachunku o numerze 33 1240 4416 1111 0000 4961 2604 prowadzony w Banku PeKaO S.A. zostanie zamknięty do końca 2022 roku.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2023 wyłącznymi rachunkami służącymi do inkasa opłat z art. 20 oraz 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych będą:

– dla opłat od producentów i importerów urządzeń reprograficznych i związanych z nimi czystych nośników (urządzenia kopiujące oraz papier A3/A4) – art. 20 PrAut:

08 1020 2629 0000 9102 0399 9174 prowadzony w PKO Bank Polski Oddział 2 w Kielcach

– dla opłat od posiadaczy urządzeń reprograficznych (punkty ksero) – art. 201 PrAut:

11 1020 2629 0000 9902 0426 0337 prowadzony w PKO Bank Polski Oddział 2 w Kielcach

Prosimy o dokonywanie wpłat wyłącznie na wskazane numery rachunków bankowych.