Zmiana rachunków bankowych dla importerów oraz punktów ksero !

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zmianie uległy numery rachunków bankowych służące do inkasa opłat z art. 20 oraz 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prowadzenie rachunków powierzone zostało Bankowi PKO BP S.A. W związku z powyższym prosimy o wnoszenie opłat za II kw. 2021 roku na nowo wskazane nr rachunków bankowych:

– producenci i importerzy urządzeń reprograficznych i związanych z nimi czystych nośników (urządzenia kopiujące oraz papier A3/A4) – art. 20 PrAut: 08 1020 2629 0000 9102 0399 9174

– posiadacze urządzeń reprograficznych (punkty ksero) – art. 20(1) PrAut: 11 1020 2629 0000 9902 0426 0337

Uprzejmie przypominamy, że opłatę za dany okres rozliczeniowy (kwartał kalendarzowy) zgodnie z § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 czerwca 2003 roku należy wnieść w ciągu pierwszych 14 dni następujących po upływie danego okresu rozliczeniowego wraz z prawidłowo złożonym zestawieniem rozliczeniowym.