Regulamin repartycji

W związku z ustanowieniem zasad podziału środków pobranych przez Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z utworów naukowych i technicznych oraz opłat od urządzeń i nośników, w rozumieniu przepisów prawa autorskiego uchwala się następujący Regulamin Repartycji:

TEKST JEDNOLITY ZASAD REPARTYCJI