Zasady repartycji

W związku z ustanowieniem zasad podziału środków zainkasowanych na podstawie art. 20 i 201 ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 roku Nr 80, poz. 904 ze zm.) uchwala się następujące zasady repartycji indywidualnej:

TEKST JEDNOLITY ZASAD REPARTYCJI