Współpraca Międzynarodowa

W dobie postępujących procesów integracyjnych oraz dynamicznego rozwoju nowych technik przekazu i upowszechniania informacji szczególnego znaczenia nabierają działania na rzecz zabezpieczenia praw twórców i wydawców, prowadzone w ścisłej współpracy z międzynarodowymi i krajowymi organizacjami skupiającymi stowarzyszenia podobne do naszego. Wzajemne kontakty służą wymianie doświadczeń i koordynowaniu wspólnych akcji na rzecz lepszej ochrony własności intelektualnej.

W dziedzinie współpracy międzynarodowej KOPIPOL ma do odnotowania znaczące osiągnięcia. Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczą w corocznych, walnych zgromadzeniach (AGM) organizacji zrzeszonych w międzynarodowej federacji zajmującej się ochroną praw w zakresie reprodukcji (IFRRO), a także w spotkaniach Europejskiej Grupy IFRRO oraz w forum poświęconemu opłatom od urządzeń reprograficznych (Equipment Levy Forum – ELF. Podczas tych spotkań prezentowane były osiągnięcia i zamierzenia KOPIPOL-u, a także trudności na jakie napotyka Stowarzyszenie.

Nawiązane w czasie zagranicznych wizyt przedstawicieli KOPIPOL-u kontakty zaowocowały zawarciem szesnastu dwustronnych umów o współpracy z organizacjami międzynarodowymi: VG Wort (Niemcy), COPY-DAN (Dania), KOPIOSTO (Finlandia), ProLitteris (Szwajcaria), Literar Mechana (Austria), OSDEL (Grecja), Stichting Reprorecht (Holandia), DILIA (Czechy), LITA (Słowacja), C.F.C. (Francja), Cedro (Hiszpania), JAC (Japonia),SAZOR GIZ (Słowenia), ORIGINAL (Bośnia i Hercegowina), GCA (Gruzja), Kopinor (Norwegia). Wszystkie, oprócz ostatniej, są to umowy typu B. Umowy te skutkują przyrostem środków, o których przeznaczeniu decyduje KOPIPOL.

Osiągnięcia KOPIPOL-u w dziedzinie współpracy międzynarodowej zaowocowały wizytami, jakie złożyli w Polsce na zaproszenie naszego Stowarzyszenia: John-Willy Rudolph, przewodniczący szczycącego się największą skutecznością norweskiego Kopinoru, Stephanie Faulkner, sekretarz generalny IFRRO oraz Paul Greenwood, odpowiedzialny w VG Wort za kontakty międzynarodowe, były sekretarz generalny IFRRO. Wszyscy goście z dużym uznaniem wypowiadali się o osiągnięciach KOPIPOL-u.