Władze

Zgodnie z § 17 statutu władzami Stowarzyszenia KOPIPOL są: Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, Zarząd oraz  Komisja Rewizyjna. W skład Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wchodzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia KOPIPOL

 

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd wypełnia zadania samorządowe w sześcioosobowym składzie, a także przy pomocy Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Mieczysław Poniewski
Wiceprzewodniczący – dr hab. inż. Jacek Wernik, prof. uczelni
Skarbnik – dr hab. Sylwia Hożejowska, prof. uczelni
Członkowie Zarządu: – dr Agnieszka Kowalska- Lasek
– dr Robert Grabarczyk
– dr hab. Grzegorz Tylec, prof uczelni

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem powołanym do kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

Przewodniczący – dr hab. Agnieszka Piotrowska-Piątek, prof. uczelni
Członkowie: – dr hab. Beata Maciejewska, prof. uczelni
– dr Robert Kaniowski
– dr hab. inż. Robert Pastuszko, prof. uczelni
– dr hab. Iwona Kiniorska
– dr hab. inż. Rafał Chatys, prof. uczelni