Wdrożenie repartycji indywidualnej za 2019 rok

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie KOPIPOL przystąpiło do repartycji środków zainkasowanych w 2019 roku tytułem opłat o których mowa w art. 20 oraz 20¹ ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Łączna kwota przeznaczona do repartycji indywidualnej za rok 2019 wynosi 6 638 883,04  zł. Środki te zostały naliczone i zapisane na kontach 7 613 autorów.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi repartycji indywidualnej za 2019 rok.

Informujemy, że Stowarzyszenie KOPIPOL kontynuuje repartycję środków zainkasowanych za lata 2007 – 2018.

Zapraszamy wszystkich uprawnionych twórców do zapoznania się z zasadami wypłaty wynagrodzeń autorskich wynikających z podziału rzeczonych środków. Szczegółowe informacje można odnaleźć w zakładce „Repartycja indywidualna”. Swoje uprawnienie do otrzymania należnych wynagrodzeń oraz niezbędne dokumenty można pobrać korzystając z wyszukiwarki uprawnionych autorów.

Czekamy na Państwa dokumenty.