Warsztaty z prawa autorskiego dla pracowników naukowych uczelni wyższych

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności pracowników naukowych uczelni wyższych na cykl szkoleń poświęconych zagadnieniom z zakresu prawa autorskiego ze szczególnym uwzględnieniem Systemu wynagrodzeń z Repartycji Indywidualnej, organizowanych przez Stowarzyszenie KOPIPOL.

Pierwsze warsztaty odbędą się w dniu 10 stycznia 2017 roku o godzinie 10:00 w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego przy al. Tadeusza Rejtana 16 C.

Terminy i miejsca kolejnych spotkań znajdą Państwo klikając w poniższy link:
http://www.warsztaty-kopipol.pl/

W ramach warsztatów eksperci Stowarzyszenia KOPIPOL przedstawią między innymi zagadnienia związane z uprawnieniami twórcy pozostającego w stosunku pracy do dzieła stworzonego w ramach pełnienia obowiązków pracowniczych oraz wypłatą na rzecz twórców utworów naukowych i technicznych opłat i wynagrodzeń autorskich stanowiących rekompensatę za kopiowanie ich twórczości.

Dodatkowo będzie można uzyskać informację o możliwości uzyskania ze środków jakimi dysponuje Stowarzyszenie KOPIPOL bezzwrotnych dofinansowań:

  • wynagrodzeń autorskich za publikację w czasopismach naukowych,
  • na organizację konferencji naukowych z zakresu własności intelektualnej,
  • dla autorów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej/życiowej.

Honorowy Patronat nad warsztatami objął Wicepremier Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław Gowin.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o wcześniejsze kierowanie zgłoszeń: