Warsztaty z prawa autorskiego dla środowiska akademickiego

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności pracowników uczelni wyższych na cykl szkoleń poświęconych zagadnieniom z zakresu prawa autorskiego ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzeń z Systemu Repartycji Indywidualnej, organizowanych przez Stowarzyszenie KOPIPOL.

Pierwsze warsztaty odbędą się w dniu 20 marca 2019 roku o godzinie 14:00 w sali Konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej przy ul. Bankowej 11a w Katowicach.

Terminy i miejsca kolejnych spotkań znajdą Państwo klikając w poniższy link:
http://www.warsztaty-kopipol.pl/

  • W ramach warsztatów eksperci Stowarzyszenia KOPIPOL przedstawią między innymi zagadnienia związane z uprawnieniami twórcy pozostającego w stosunku pracy do dzieła stworzonego w ramach pełnienia obowiązków pracowniczych oraz wypłatą na rzecz twórców utworów naukowych i technicznych opłat i wynagrodzeń autorskich stanowiących rekompensatę za kopiowanie ich twórczości.

Honorowy Patronat nad warsztatami objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław Gowin.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o wcześniejsze kierowanie zgłoszeń: