Warsztaty z prawa autorskiego dla pracowników naukowych uczelni wyższych

Zakończyliśmy wiosenny cykl II edycji warsztatów z zakresu prawa autorskiego. W dotychczasowych szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie KOPIPOL wzięło udział 450 pracowników naukowych następujących uczelni wyższych:

– Uniwersytet Gdański;

– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

– Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

– Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;

– Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie;

– Politechnika Częstochowska.

W ramach warsztatów eksperci Stowarzyszenia KOPIPOL przedstawiają zagadnienia z zakresu prawa autorskiego ze szczególnym uwzględnieniem systemu wynagrodzeń z Repartycji Indywidualnej. Dodatkowo można uzyskać informację m.in. o uprawnieniach autora dzieła naukowego do utworu, w tym do utworu pracowniczego, z uwzględnieniem aspektów prawno-autorskich wynikających z ustawy o szkolnictwie wyższym oraz o opłatach reprograficznych, jako rekompensacie za korzystanie z utworu naukowego przez osoby trzecie dla użytku osobistego.

Patronat nad warsztatami objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław Gowin.

Na kolejne spotkania w ramach warsztatów zapraszamy jesienią. O terminach i miejscu spotkań będziemy Państwa na bieżąco informować.