Upływ terminu wypłat wynagrodzeń dla roku podziałowego 2007

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 6 ust. 7 Zasad repartycji z dniem 31 grudnia 2020 roku (tj. z upływem terminu 10 lat od ogłoszenia o podziale i rozpoczęciu wypłat w ramach repartycji pierwotnej) dobiega końca realizacja wypłat środków należnych twórcom utworów naukowych i technicznych w ramach systemu repartycji indywidualnej prowadzonej dla roku podziałowego 2007.

W związku z powyższym, informujemy, że w/w wynagrodzenie otrzymają wyłącznie ci twórcy, którzy do końca br. złożą prawidłowo uzupełnione dokumenty.

Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki uprawnionych autorów (wyszukiwarka.kopipol.pl), dzięki której każdy autor po wpisaniu swojego imienia i nazwiska może sprawdzić, czy jest osobą uprawnioną do otrzymania w/w wynagrodzenia oraz wygenerować dokumenty niezbędne do jego odebrania.

Kompletne i poprawnie uzupełnione deklarację oraz oświadczenie o autorstwie należy odesłać pocztą tradycyjną na adres biura Stowarzyszenia przy ul. Warszawskiej 21 lok. 31, 25-512 Kielce bądź w przypadku plików PDF opatrzonych podpisem kwalifikowanym oraz plików w formacie xml podpisanych za pomocą profilu zaufanego e-PUAP drogą elektroniczną na adres e-mail: repartycja@kopipol.pl (szczegółowe informacje na temat podpisywania dokumentów profilem zaufanym dostępne są pod adresem: https://www.kopipol.org.pl/informacja-o-mozliwosci-skladania-dokumentow-uprawniajacych-do-wyplaty-wynagrodzenia-z-systemu-repartycji-indywidualnej-w-formie-elektronicznej/).

W razie pytań bądź wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu (41) 341 54 39.

Czekamy na Państwa dokumenty.