Repartycja indywidualna – informacje ogólne

Repartycja indywidualna jest to system podziału i wypłaty na rzecz autorów książek i artykułów naukowych środków pieniężnych zainkasowanych przez Stowarzyszenie Kopipol na podstawie art. 20 i 20ˡ ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych od producentów i importerów urządzeń reprograficznych (kserokopiarek, skanerów, drukarek, itp) oraz tzw. punktów ksero. Środki te stanowią rekompensatę dla autorów utworów naukowych i technicznych za kopiowania ich twórczości w ramach dozwolonego użytku osobistego.

Uprawnionymi do otrzymania wypłaty z systemu repartycji indywidualnej są ci autorzy, którzy opublikowali swoje utwory w wydawnictwach wskazanych dla danego roku przez badania statystyczne jako te, które podlegały najczęstszemu kopiowaniu. Z aktualnym wykazem wydawnictw można się zapoznać tutaj.

Aktualnie Stowarzyszenie prowadzi wypłaty środków zainkasowanych w latach (kliknij link aby uzyskać informacje o wypłatach dla danego roku):

2016   2017   2018   2019  2020  2021  2022

Aby otrzymać środki pieniężne należne autorowi tytułem udziału w repartycji indywidualnej należy wypełnić i dostarczyć do Stowarzyszenia deklarację i oświadczenie o autorstwie/współautorstwie utworu. Dokumenty te można wygenerować korzystając z  wyszukiwarki uprawnionych autorów. Po uzupełnieniu należy przesłać je pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres: 25-512 Kielce, ul. Warszawska 21 lok. 31. Zrealizowanie wypłaty środków z systemu repartycji indywidualnej na podstawie dokumentów przesłanych drogą elektroniczną (via e-mail) możliwe jest w przypadku plików PDF opatrzonych podpisem kwalifikowanym bądź podpisanych za pomocą profilu zaufanego e-PUAP.

UWAGA. Celem ułatwienia procedury wypłaty należności z repartycji indywidualnej uprawnieni autorzy mogą również zwracać się telefonicznie (41 341-54-39) lub e-mailowo (repartycja@kopipol.org.pl) do pracowników Stowarzyszenia KOPIPOL o wygenerowanie i przesłanie na adres poczty elektronicznej deklaracji oraz oświadczenia o autorstwie/współautorstwie utworu.

Uprawnienie autora do otrzymania wypłaty z systemu repartycji indywidualnej można sprawdzić korzystając z wyszukiwarki uprawnionych autorów.

Dodatkowych informacji udzielamy codziennie pod numerem telefonu (41) 341-54-39 lub odpowiadając na zapytania przesłane pocztą elektroniczną na adres repartycja@kopipol.org.pl.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.