Regulaminy

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL w celu sprawnego działania, zgodnego z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. opracowało i przyjęło Statut Stowarzyszenia, Regulamin Zarządu i szereg regulaminów określających zasady działalności i rozdziału środków finansowych.

  • Akty prawne regulujące wewnętrzną organizację oraz zasady funkcjonowania Stowarzyszenia i jego organów:

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA
REGULAMIN ZARZĄDU
REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

  • Regulaminy określające zasady rozdziału środków finansowych:

REPARTYCJA OPŁAT INKASOWANYCH PRZEZ KOPIPOL
REGULAMIN FUNDUSZU WSPARCIA TWÓRCÓW
REGULAMIN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

REGULAMIN ROZPATRYWANIA SKARG