Punkty ksero – Najczęściej zadawane pytania

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości dotyczące opłaty, o której mowa w art. 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

1. Jaka część przychodów uzyskiwanych ze szeroko pojętych „usług poligraficznych” stanowi podstawę do wyliczenia opłaty od punktów ksero. Czy są to tylko wpływy z kopiowania czy do podstawy wliczane są również wpływy z bindowania, laminowania, itp.?

Podstawę naliczenia opłaty, o której mowa w art. 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowią tylko wpływy uzyskiwane z działalności reprograficznej, tj. kserowania, drukowania, skanowania.

2. Czy podstawę wyliczenia opłaty od punktów ksero stanowią wpływy uzyskiwane tylko z kopiowania utworów czy wszystkie wpływy uzyskiwane z kserowania (drukowania, skanowania)?

Podstawę naliczenia opłaty stanowią wszystkie wpływy brutto uzyskane w danym okresie rozliczeniowym (kwartale kalendarzowym) uzyskane z działalności reprograficznej, tj. kserowania, drukowania, skanowania. Rozstrzygającą w tej kwestii jest wykładnia autentyczna Ministra Kultury z dnia 16 maja 2005r. w odpowiedzi Ministra Kultury na zapytanie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie podstawy naliczania przedmiotowej opłaty. oraz odpowiedź Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zapytanie przedsiębiorcy świadczącego usługi ksero.

3. Czy podstawę wyliczenia opłaty od punktów ksero stanowią wpływy netto czy wpływy brutto?

Podstawę naliczenia opłaty stanowią wpływy brutto uzyskiwane z prowadzonej działalności reprograficznej. Powyższe stanowiska znajduje odzwierciedlenie w interpretacji art. 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedstawionej w piśmie Departamentu Prawno-Legislacyjnego Ministerstwa Kultury z dnia 19 marca 2004 roku. „w rozporządzeniu [Ministra Kultury z dn. 27 czerwca 2003 roku] określono, że stawkę opłaty pobiera się „od wpływów” uzyskiwanych z działalności… W ocenie ministerstwa art. 201 ustawy nie upoważnia Ministra Kultury do wyłączenia pewnych składników tego wpływu wobec czego rozporządzenie … nie zawiera postanowienia wyłączającego podatek VAT z podstawy naliczania opłaty”. Stanowisko takie prezentuje również literatura przedmiotu – patrz: I. Kuś, Z. Senda, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Poradnik przedsiębiorcy, PARP 2004, str 67.