Punkty ksero – Dokumenty rozliczeniowe

Dokonanie rozliczenia opłaty, o której mowa w art. 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (punkty ksero) możliwe jest jedynie za pośrednictwem SYSTEMU ROZLICZANIA I EWIDENCJI OPŁAT REPROGRAFICZNYCH

Zapraszamy do rejestracji i korzystania z Systemu