Ponad 60 milionów złotych wypłaconych autorom utworów naukowych i technicznych

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że według stanu na dzień  31 października 2022 roku, w okresie funkcjonowania systemu repartycji indywidualnej dokonano w jej ramach łącznie wypłat 79 178 wynagrodzeń na rzecz 33 848 twórców utworów naukowych i technicznych, w łącznej kwocie 42 206 707,15 zł.

Jednocześnie Stowarzyszenie KOPIPOL realizuje dyspozycję art. 41 ust. 1 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w ramach repartycji wtórnej.

Tym samym łączna wartość wypłaconych wynagrodzeń z systemu repartycji indywidualnej oraz repartycji wtórnej wyniosła 61 352 719,35 zł.