Ponad 50 milionów wypłaconych autorom utworów naukowych i technicznych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, w okresie funkcjonowania systemu repartycji indywidualnej dokonano w jej ramach łącznie wypłat 63 980 wynagrodzeń na rzecz 27 517 twórców utworów naukowych i technicznych, w łącznej kwocie 34 885 392,62 zł.

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie KOPIPOL jednocześnie realizuje dyspozycję art. 41 ust. 1 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych w ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie KOPIPOL repartycji wyniosła, w tym samym czasie, 51 141 772,96 zł.

Zapraszamy kolejnych autorów do zgłaszania się po swoje należności. Każdy może sprawdzić czy zostało mu naliczone wynagrodzenie korzystając z wyszukiwarka uprawnionych autorów. Szczegółowe informacje na temat wypłat można znaleźć w zakładce repartycja indywidualna.