KOPIPOL

Aktualności

Wyszukiwarka uprawnionych autorów

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy prace modernizacyjne wyszukiwarki uprawnionych autorów, za pomocą której każdy autor może sprawdzić nie tylko czy przysługuje mu wynagrodzenie z systemu repartycji indywidualnej ale również jest w stanie wygenerować i wypełnić komputerowo wszystkie dokumenty, jakie należy dostarczyć (przesłać pocztą tradycyjną) do KOPIPOLu aby otrzymać należne autorowi środki. Zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki.

Niepodległa. Barwy i brzmienia

W 2018 roku w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Stowarzyszenie KOPIPOL we współpracy z Muzeum Narodowym w Kielcach realizuje projekt Niepodległa. Barwy i brzmienia.

Wdrożenie repartycji indywidualnej za rok 2016

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie KOPIPOL przystąpiło do repartycji środków zainkasowanych w 2016 roku tytułem opłat o których mowa w art. 20 oraz 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Łączna kwota przeznaczona do repartycji indywidualnej za rok 2016 wynosi: 5 564 538,74 zł.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi repartycji indywidualnej za 2016 rok.

Już ponad 22 miliony wpłynęły na konta autorów

Z przyjemnością informujemy, że kwota wypłat zrealizowanych przez Stowarzyszenie KOPIPOL w ramach repartycji indywidualnej, według stanu na dzień 28 lutego 2018 roku wyniosła 22 275 002,76 zł. Kwota ta została wypłacona na rzecz 15 285 autorów dzieł naukowych i technicznych, którzy otrzymali łącznie 35 232 wynagrodzeń.

Konsultacje dla autorów

Stowarzyszenie KOPIPOL zaprasza autorów dzieł naukowych i technicznych na bezpłatne konsultacje prawne dotyczące umów powierzenia Stowarzyszeniu KOPIPOL praw do zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz ogólnych zasad udziału autorów w wypłatach środków z opłat reprograficznych w ramach systemu repartycji indywidualnej.

Informacja o funduszach którymi dysponuje Stowarzyszenie KOPIPOL

Stowarzyszenie KOPIPOL niezależnie od prowadzonej repartycji indywidualnej na rzecz twórców dzieł naukowych i technicznych dysponuje środkami i udziela wsparcia w ramach 3 funduszy:

* Funduszu Pomocowego, który ma na celu wspieranie finansowe twórców dzieł naukowych, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Z regulaminem Funduszu Pomocowego można się zapoznać tutaj.

Już ponad 20 milionów wpłynęło na konta autorów

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z naszymi oczekiwaniami kwota wypłat zrealizowanych przez Stowarzyszenie KOPIPOL w ramach repartycji, według stanu na dzień 17 października 2017 roku wyniosła 20 333 729,28 zł. Kwota ta została wypłacona na rzecz 13 264 autorów dzieł naukowych i technicznych, którzy otrzymali łącznie 31 653 wynagrodzeń.