KOPIPOL

Aktualności

Wspomnienie o prof. dr hab. Bogdanie Michalskim

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 18 kwietnia br. odszedł, przeżywszy 88 lat, prof. dr hab. Bogdan Michalski. Profesor Bogdan Michalski był osobą niezwykle ważną dla Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, jako jeden z jego współzałożycieli, a następnie wieloletni oraz zasłużony członek.

Warsztaty z prawa autorskiego dla środowiska akademickiego

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności pracowników uczelni wyższych na cykl szkoleń poświęconych zagadnieniom z zakresu prawa autorskiego ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzeń z Systemu Repartycji Indywidualnej, organizowanych przez Stowarzyszenie KOPIPOL.

Pierwsze warsztaty odbędą się w dniu 20 marca 2019 roku o godzinie 14:00 w sali Konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej przy ul. Bankowej 11a w Katowicach.

Terminy i miejsca kolejnych spotkań znajdą Państwo klikając w poniższy link:
http://www.warsztaty-kopipol.pl/

Stowarzyszenie KOPIPOL zaprasza do udziału w warsztatach z zakresu prawa autorskiego

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie KOPIPOL przystąpiło do realizacji III cyklu szkoleń poświęconych zagadnieniom z zakresu prawa autorskiego. Patronat nad wydarzeniem objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław Gowin.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi organizowanych warsztatów, klikając w poniższy link:

http://www.warsztaty-kopipol.pl/

Lista poszukiwanych autorów

Szanowni Państwo,
art. 40 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi nałożył na organizacje zbiorowego zarządzania obowiązek publikowania danych uprawnionych, którzy nie podjęli wynagrodzeń w terminie 9 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, w którym te wynagrodzenia zostały zainkasowane.

W dniu 15 listopada 2018 roku Zarząd Stowarzyszenia KOPIPOL podjął uchwałę w sprawie ponowienia czynności zmierzających do odnalezienia twórców utworów naukowych i technicznych będących ustalonymi uprawnionymi w ramach repartycji indywidualnej prowadzonej dla lat podziałowych 2007- 2017.

24 miliony wypłacone autorom utworów naukowych i technicznych

Uprzejmie informujemy, że kwota wypłat zrealizowanych przez Stowarzyszenie KOPIPOL w ramach repartycji indywidualnej, według stanu na dzień 31 października 2018 roku wyniosła  24 833 272,86 zł. Kwota ta została wypłacona na rzecz 18 080 autorów dzieł naukowych i technicznych, którzy otrzymali łącznie 40 979 wynagrodzeń.

Wdrożenie repartycji indywidualnej za 2017 rok

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie KOPIPOL przystąpiło do repartycji środków zainkasowanych w 2017 roku tytułem opłat o których mowa w art. 20 oraz 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Łączna kwota przeznaczona do repartycji indywidualnej za rok 2017 wynosi: 4 949 018,16 zł. Środki te zostały naliczone i zapisane na kontach 9 876 autorów.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi repartycji indywidualnej za 2017 rok.

Wyszukiwarka uprawnionych autorów

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy prace modernizacyjne wyszukiwarki uprawnionych autorów, za pomocą której każdy autor może sprawdzić nie tylko czy przysługuje mu wynagrodzenie z systemu repartycji indywidualnej ale również jest w stanie wygenerować i wypełnić komputerowo wszystkie dokumenty, jakie należy dostarczyć (przesłać pocztą tradycyjną) do KOPIPOLu aby otrzymać należne autorowi środki. Zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki.

Niepodległa. Barwy i brzmienia

W 2018 roku w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Stowarzyszenie KOPIPOL we współpracy z Muzeum Narodowym w Kielcach realizuje projekt Niepodległa. Barwy i brzmienia.

Wdrożenie repartycji indywidualnej za rok 2016

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie KOPIPOL przystąpiło do repartycji środków zainkasowanych w 2016 roku tytułem opłat o których mowa w art. 20 oraz 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Łączna kwota przeznaczona do repartycji indywidualnej za rok 2016 wynosi: 5 564 538,74 zł.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi repartycji indywidualnej za 2016 rok.