KOPIPOL

Aktualności

Upływ terminu wypłat wynagrodzeń dla roku podziałowego 2007

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 6 ust. 7 Zasad repartycji z dniem 31 grudnia 2020 roku (tj. z upływem terminu 10 lat od ogłoszenia o podziale i rozpoczęciu wypłat w ramach repartycji pierwotnej) dobiega końca realizacja wypłat środków należnych twórcom utworów naukowych i technicznych w ramach systemu repartycji indywidualnej prowadzonej dla roku podziałowego 2007.

W związku z powyższym, informujemy, że w/w wynagrodzenie otrzymają wyłącznie ci twórcy, którzy do końca br. złożą prawidłowo uzupełnione dokumenty.

Wdrożenie repartycji indywidualnej za 2019 rok

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie KOPIPOL przystąpiło do repartycji środków zainkasowanych w 2019 roku tytułem opłat o których mowa w art. 20 oraz 20¹ ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Łączna kwota przeznaczona do repartycji indywidualnej za rok 2019 wynosi 6 638 883,04  zł. Środki te zostały naliczone i zapisane na kontach 7 613 autorów.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi repartycji indywidualnej za 2019 rok.

Informacja o możliwości składania dokumentów uprawniających do wypłaty wynagrodzenia z systemu repartycji indywidualnej w formie elektronicznej

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że w dniu 6 lipca br. Zarząd Stowarzyszenia KOPIPOL podjął uchwałę dotyczącą możliwości składania dokumentów niezbędnych do uczestniczenia w repartycji tej części środków zainkasowanych przez Stowarzyszenie na podstawie art. 20 oraz art. 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która przypada twórcom utworów naukowych i technicznych (tj. deklaracji oraz oświadczenia autora) w formie elektronicznej przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego e-PUAP. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat podpisywania dokumentów profilem zaufanym.

Wspomnienie o prof. Eustachym Burce

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 2 maja 2020 roku pożegnaliśmy prof. dr hab. inż. Eustachego Burkę.

Prof. E. Burka był wybitnym specjalistą w zakresie mechaniki płynów i teorii maszyn przepływowych. Przez dekady pracy naukowej związany był z Instytutem Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.

Informacja o obecnie obowiązujących w Stowarzyszeniu Funduszach

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 października 2019 r. uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia KOPIPOL przyjęto Zasady Repartycji oraz Regulaminy Funduszu Edukacyjno-Naukowego oraz Funduszu Socjalno-Kulturalnego, które dostosowały wewnętrzne przepisy Stowarzyszenia do wymagań ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1293).

Wspomnienie o Pani Marioli Rozmus

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Marioli Rozmus, wieloletniej Wiceprzewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, wieloletniej dyrektor ds. edytorskich Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A., absolwentki oraz współpracowniczki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Wdrożenie repartycji indywidualnej za 2018 rok

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie KOPIPOL przystąpiło do repartycji środków zainkasowanych w 2018 roku tytułem opłat o których mowa w art. 20 oraz 20ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Łączna kwota przeznaczona do repartycji indywidualnej za rok 2018 wynosi: 5 273 423,56 zł. Środki te zostały naliczone i zapisane na kontach 8 993 autorów.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi repartycji indywidualnej za 2018 rok.

Lista poszukiwanych autorów

Szanowni Państwo,

art. 40 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1293) nałożył na organizacje zbiorowego zarządzania obowiązek publikowania danych uprawnionych, którzy nie podjęli wynagrodzeń w terminie 9 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, w którym te wynagrodzenia zostały zainkasowane.

W dniu 4 września 2019 roku Zarząd Stowarzyszenia KOPIPOL podjął uchwałę w sprawie ponowienia czynności zmierzających do odnalezienia twórców utworów naukowych i technicznych będących ustalonymi uprawnionymi w ramach repartycji indywidualnej prowadzonej dla roku podziałowego 2015.

Wspomnienie o prof. dr hab. Bogdanie Michalskim

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 18 kwietnia br. odszedł, przeżywszy 88 lat, prof. dr hab. Bogdan Michalski. Profesor Bogdan Michalski był osobą niezwykle ważną dla Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, jako jeden z jego współzałożycieli, a następnie wieloletni oraz zasłużony członek.

Warsztaty z prawa autorskiego dla środowiska akademickiego

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności pracowników uczelni wyższych na cykl szkoleń poświęconych zagadnieniom z zakresu prawa autorskiego ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzeń z Systemu Repartycji Indywidualnej, organizowanych przez Stowarzyszenie KOPIPOL.

Pierwsze warsztaty odbędą się w dniu 20 marca 2019 roku o godzinie 14:00 w sali Konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej przy ul. Bankowej 11a w Katowicach.

Terminy i miejsca kolejnych spotkań znajdą Państwo klikając w poniższy link:
http://www.warsztaty-kopipol.pl/