Importerzy – Zobowiązany

Do wnoszenia opłaty zobowiązany jest każdy podmiot produkujący lub importujący do Polski (bez względu na kraj pochodzenia) w celu sprzedaży:

  • urządzenia reprograficzne takie jak: kopiarka, skaner, fax, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, urządzenia wielkoformatowe (zdolne do wykonywania kopii utworów także na arkuszach papieru formatu powyżej A3)
  • papier formatu A3 i A4