Konsultacje dla autorów

Stowarzyszenie KOPIPOL zaprasza autorów dzieł naukowych i technicznych na bezpłatne konsultacje prawne dotyczące umów powierzenia Stowarzyszeniu KOPIPOL praw do zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz ogólnych zasad udziału autorów w wypłatach środków z opłat reprograficznych w ramach systemu repartycji indywidualnej.

Konsultacje udzielane są telefonicznie pod numerem tel. (22) 648-89-14 lub bezpośrednio (po uprzednim telefonicznym umówieniu się) w biurze Zarządu Stowarzyszenia KOPIPOL w Warszawie (al. Komisji Edukacji Narodowej 55/100) w każdy czwartek w godzinach 10:00-12:00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych autorów.