Kalkulator ksero

Zestawienie rozliczeniowe

Udział utworów chronionych prawem autorskim w całości kopiowanych materiałów w okresie objętym rozliczeniem wynosi (Proszę zaznaczyć prawidłową wysokość):