Informacja o obecnie obowiązujących w Stowarzyszeniu Funduszach

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 października 2019 r. uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia KOPIPOL przyjęto Zasady Repartycji oraz Regulaminy Funduszu Edukacyjno-Naukowego oraz Funduszu Socjalno-Kulturalnego, które dostosowały wewnętrzne przepisy Stowarzyszenia do wymagań ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1293).

Nowo przyjęte regulaminy zastąpiły dotychczas obowiązujące, w tym m.in. Funduszu Pomocowego, Funduszu Czasopism oraz Funduszu Promocji i Rozwoju Prawa Autorskiego.

Fundusz Edukacyjno-Naukowy oraz Fundusz Socjalno-Kulturalny służą prowadzeniu przez Stowarzyszenie na rzecz twórców utworów naukowych i technicznych działalności o charakterze edukacyjnym i naukowym oraz o charakterze socjalnym i kulturalnym w ramach przychodów z praw autorskich do utworów naukowych i technicznych, uzyskiwanych przez Stowarzyszenie na podstawie przepisów prawa.

Celem Funduszu Edukacyjno-Naukowego jest wspieranie działań na rzecz promocji i rozwoju prawa autorskiego oraz nauki w Polsce.

Z regulaminem rzeczonego Funduszu można zapoznać się tutaj.

Celem Funduszu Socjalno-Kulturalnego jest wspieranie finansowe twórców utworów naukowych i technicznych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, wspieranie młodych twórców dzieł naukowych i technicznych oraz inicjowanie i wspieranie działań o charakterze kulturalnym, podejmowanych na rzecz twórców utworów naukowych i technicznych, o poziomie odpowiadającym potrzebom tych osób.

Z regulaminem rzeczonego Funduszu można zapoznać się tutaj,

Zapraszamy do składania wniosków wszystkich uprawnionych do pozyskania środków finansowych z rzeczonych Funduszy.