Informacja o obecnie obowiązujących w Stowarzyszeniu Funduszach

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 października 2019 r. uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia KOPIPOL przyjęto Zasady Repartycji oraz Regulaminy Funduszu Edukacyjno-Naukowego oraz Funduszu Socjalno-Kulturalnego, które dostosowały wewnętrzne przepisy Stowarzyszenia do wymagań ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1293).

Wspomnienie o Pani Marioli Rozmus

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Marioli Rozmus, wieloletniej Wiceprzewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, wieloletniej dyrektor ds. edytorskich Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A., absolwentki oraz współpracowniczki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Wdrożenie repartycji indywidualnej za 2018 rok

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie KOPIPOL przystąpiło do repartycji środków zainkasowanych w 2018 roku tytułem opłat o których mowa w art. 20 oraz 20ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Łączna kwota przeznaczona do repartycji indywidualnej za rok 2018 wynosi: 5 273 423,56 zł. Środki te zostały naliczone i zapisane na kontach 8 993 autorów.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi repartycji indywidualnej za 2018 rok.

Lista poszukiwanych autorów

Szanowni Państwo,

art. 40 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1293) nałożył na organizacje zbiorowego zarządzania obowiązek publikowania danych uprawnionych, którzy nie podjęli wynagrodzeń w terminie 9 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, w którym te wynagrodzenia zostały zainkasowane.

W dniu 4 września 2019 roku Zarząd Stowarzyszenia KOPIPOL podjął uchwałę w sprawie ponowienia czynności zmierzających do odnalezienia twórców utworów naukowych i technicznych będących ustalonymi uprawnionymi w ramach repartycji indywidualnej prowadzonej dla roku podziałowego 2015.

Wspomnienie o prof. dr hab. Bogdanie Michalskim

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 18 kwietnia br. odszedł, przeżywszy 88 lat, prof. dr hab. Bogdan Michalski. Profesor Bogdan Michalski był osobą niezwykle ważną dla Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, jako jeden z jego współzałożycieli, a następnie wieloletni oraz zasłużony członek.

Warsztaty z prawa autorskiego dla środowiska akademickiego

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności pracowników uczelni wyższych na cykl szkoleń poświęconych zagadnieniom z zakresu prawa autorskiego ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzeń z Systemu Repartycji Indywidualnej, organizowanych przez Stowarzyszenie KOPIPOL.

Pierwsze warsztaty odbędą się w dniu 20 marca 2019 roku o godzinie 14:00 w sali Konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej przy ul. Bankowej 11a w Katowicach.

Terminy i miejsca kolejnych spotkań znajdą Państwo klikając w poniższy link:
http://www.warsztaty-kopipol.pl/

Stowarzyszenie KOPIPOL zaprasza do udziału w warsztatach z zakresu prawa autorskiego

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie KOPIPOL przystąpiło do realizacji III cyklu szkoleń poświęconych zagadnieniom z zakresu prawa autorskiego. Patronat nad wydarzeniem objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław Gowin.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi organizowanych warsztatów, klikając w poniższy link:

http://www.warsztaty-kopipol.pl/

Lista poszukiwanych autorów

Szanowni Państwo,
art. 40 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi nałożył na organizacje zbiorowego zarządzania obowiązek publikowania danych uprawnionych, którzy nie podjęli wynagrodzeń w terminie 9 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, w którym te wynagrodzenia zostały zainkasowane.

W dniu 15 listopada 2018 roku Zarząd Stowarzyszenia KOPIPOL podjął uchwałę w sprawie ponowienia czynności zmierzających do odnalezienia twórców utworów naukowych i technicznych będących ustalonymi uprawnionymi w ramach repartycji indywidualnej prowadzonej dla lat podziałowych 2007- 2017.

24 miliony wypłacone autorom utworów naukowych i technicznych

Uprzejmie informujemy, że kwota wypłat zrealizowanych przez Stowarzyszenie KOPIPOL w ramach repartycji indywidualnej, według stanu na dzień 31 października 2018 roku wyniosła  24 833 272,86 zł. Kwota ta została wypłacona na rzecz 18 080 autorów dzieł naukowych i technicznych, którzy otrzymali łącznie 40 979 wynagrodzeń.

Wdrożenie repartycji indywidualnej za 2017 rok

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie KOPIPOL przystąpiło do repartycji środków zainkasowanych w 2017 roku tytułem opłat o których mowa w art. 20 oraz 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Łączna kwota przeznaczona do repartycji indywidualnej za rok 2017 wynosi: 4 949 018,16 zł. Środki te zostały naliczone i zapisane na kontach 9 876 autorów.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi repartycji indywidualnej za 2017 rok.