Ponad 60 milionów złotych wypłaconych autorom utworów naukowych i technicznych

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że według stanu na dzień  31 października 2022 roku, w okresie funkcjonowania systemu repartycji indywidualnej dokonano w jej ramach łącznie wypłat 79 178 wynagrodzeń na rzecz 33 848 twórców utworów naukowych i technicznych, w łącznej kwocie 42 206 707,15 zł.

Jednocześnie Stowarzyszenie KOPIPOL realizuje dyspozycję art. 41 ust. 1 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w ramach repartycji wtórnej.

Tym samym łączna wartość wypłaconych wynagrodzeń z systemu repartycji indywidualnej oraz repartycji wtórnej wyniosła 61 352 719,35 zł.

Wdrożenie repartycji indywidualnej za 2021 rok

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie KOPIPOL przystąpiło do repartycji środków zainkasowanych w 2021 roku tytułem opłat, o których mowa w art. 20 oraz 20¹ ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Łączna kwota przeznaczona do repartycji indywidualnej za rok 2021 wynosi 6 120 738,13 zł. Środki te zostały naliczone i zapisane na kontach 8 349 autorów.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi repartycji indywidualnej za 2021 rok.

Informujemy, że Stowarzyszenie KOPIPOL kontynuuje repartycję środków zainkasowanych za lata 2011 – 2020.

Zapraszamy wszystkich uprawnionych twórców do zapoznania się z zasadami wypłaty wynagrodzeń autorskich wynikających z podziału rzeczonych środków. Szczegółowe informacje można odnaleźć w zakładce „Repartycja indywidualna”. Swoje uprawnienie do otrzymania należnych wynagrodzeń oraz niezbędne dokumenty można pobrać, korzystając z wyszukiwarki uprawnionych autorów.

Czekamy na Państwa dokumenty.

Informacja

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia KOPIPOL w dniu 22 września biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne. Na wszystkie wiadomości odpowiemy w kolejnych dniach. Z góry przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Repartycja indywidualna 2019 i prawo do dodatkowego wynagrodzenia

Uprzejmie informujemy, że Ci z Państwa, którzy w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku podejmą wynagrodzenie należne w ramach repartycji indywidualnej prowadzonej dla roku podziałowego 2019, uzyskają, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1293), prawo do dodatkowego wynagrodzenia w ramach tzw. systemu repartycji wtórnej.

Zapraszamy do składania dokumentów uprawniających do odebrania należnych środków, tj. oświadczenia potwierdzającego autorstwo utworów wraz z drukiem deklaracji zawierającej dyspozycje dotyczące sposobu przekazania należnej kwoty oraz wskazującej dane niezbędne dla celów podatkowych. Każdy autor może sprawdzić swoje uprawnienie do otrzymania należnych wynagrodzeń, a następnie wygenerować niezbędne dokumenty korzystając z wyszukiwarki uprawnionych autorów.

Czekamy na Państwa dokumenty!

Skrypt z zakresu prawa autorskiego

Miło nam poinformować, że dzięki wsparciu z Funduszu Edukacyjno-Naukowego Stowarzyszenia KOPIPOL ukazała się publikacja „Prawo autorskie. Interaktywny kurs” . To kompleksowe kompendium wiedzy z zakresu prawa autorskiego. Książka w wyczerpujący i przystępny sposób przybliża m.in. zagadnienia związane z utworem i twórcą, autorskimi prawami osobistymi oraz majątkowymi, rozpowszechnianiem wizerunku i korespondencji, a także prawami pokrewnymi. Autorzy w szeroki sposób omawiają pojęcie dozwolonego użytku osobistego. Publikacja jest doskonałym przewodnikiem po ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych, łącząc klasyczny komentarz do ustawy z obrazowymi przykładami oraz sekcją „Pytania i odpowiedzi”, która pomaga usystematyzować informacje.

Publikacja dostępna jest na naszej stronie w formacie pdf oraz epub i mobi.

Ebook można pobrać tutaj.

Lista poszukiwanych autorów

Szanowni Państwo,

art. 40 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1293) nałożył na organizacje zbiorowego zarządzania obowiązek publikowania danych uprawnionych, którzy nie podjęli wynagrodzeń w terminie 9 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, w którym te wynagrodzenia zostały zainkasowane.

Zgodnie z art. 40 ustawy o zbiorowym zarządzaniu Stowarzyszenie KOPIPOL publikuje informację na temat tych twórców utworów naukowych i technicznych będących ustalonymi uprawnionymi w ramach repartycji indywidualnej prowadzonej dla roku podziałowego 2020, którzy dotychczas nie zostali odnalezieni – nie podjęli kwot służących im na podstawie art. 20 i 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, celem ich odnalezienia – podjęcia przez te osoby rzeczonych kwot, obejmującą w szczególności:

a) tytuły utworów,
b) imiona i nazwiska ustalonych uprawnionych, którzy nie zostali odnalezieni – nie podjęli ww. kwot,
c) imiona i nazwiska lub nazwy właściwych wydawców.

Informacja o możliwości składania deklaracji kandydata na członka zwyczajnego Stowarzyszenia KOPIPOL w formie elektronicznej

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że w dniu 21 października  br. Zarząd Stowarzyszenia KOPIPOL podjął uchwałę dotyczącą możliwości składania deklaracji kandydata na członka zwyczajnego Stowarzyszenia KOPIPOL w formie elektronicznej przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego e-PUAP.

Jednocześnie informujemy, że dotychczas obowiązująca forma przesyłania uzupełnionych oraz własnoręcznie podpisanych dokumentów pocztą tradycyjną na adres biura Stowarzyszenia (tj. 25-512 Kielce, ul. Warszawska 21 lok. 31) pozostaje nadal aktualna.

W razie pytań bądź wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu (41) 341 54 39.

Czekamy na Państwa dokumenty.

Wdrożenie repartycji indywidualnej za 2020 rok

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie KOPIPOL przystąpiło do repartycji środków zainkasowanych w 2020 roku tytułem opłat o których mowa w art. 20 oraz 20¹ ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Łączna kwota przeznaczona do repartycji indywidualnej za rok 2020 wynosi 5 695 182,55 zł. Środki te zostały naliczone i zapisane na kontach 7 559 autorów.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi repartycji indywidualnej za 2020 rok.

Repartycja indywidualna 2018 i prawo do dodatkowego wynagrodzenia

Szanowni Twórcy dzieł naukowych i technicznych!

uprzejmie informujemy, że Ci z Państwa, którzy w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku podejmą należne w ramach repartycji indywidualnej prowadzonej dla roku podziałowego 2018 wynagrodzenie, uzyskają, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1293) prawo do dodatkowego wynagrodzenia w ramach tzw. systemu repartycji wtórnej.

Informacja o zmianie adresu wyszukiwarki uprawnionych autorów

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w wyniku prac modernizacyjnych wyszukiwarka uprawnionych autorów, dostępna jest pod nowym adresem https://wyszukiwarka.kopipol.org.pl/

Pod wskazanym wyżej adresem każdy autor może sprawdzić nie tylko czy przysługuje mu wynagrodzenie z systemu repartycji indywidualnej ale również wygenerować i wypełnić komputerowo wszystkie dokumenty, które następnie należy dostarczyć do KOPIPOLu, aby otrzymać należne środki.

Zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki uprawnionych autorów!

Czekamy na Państwa dokumenty!