Badania statystyczne 2016

Raport z badań statystycznych wykonanych w 2016 r. wraz z informacją o badaniach wykonanych w 2015 r., 2014., 2013 r., 2012 r.,2010 r.,2008 r.,2007 r. oraz badaniach wykonanych w 2006 roku.

______________________________________________________________________

Udział poszczególnych kategorii utworów w ogóle kopiowanych materiałów podlegających ochronie prawno-autorskiej

 _______________________________________________________________________________

Zestawienie wydawnictw utworów naukowo technicznych za 2016  rok

 
 
 CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Spółka z o.o. w Krakowie