Badania statystyczne 2013

Struktura utworów zwielokrotnionych reprograficznie – 2013 r.

Raport z badań statystycznych  wykonanych w okresie od lipca do listopada 2013 r. wraz z informacją o badaniach wykonanych w czerwcu i październiku 2012 r., listopadzie i grudniu 2010 r., październiku i listopadzie 2008 r., w kwietniu i maju 2007 r. oraz o badaniach wykonanych w 2006 r

_______________________________________________________________________
 

Udział poszczególnych kategorii utworów w ogóle kopiowanych materiałów podlegających ochronie prawno-autorskiej

Zestawienie wydawnictw utworów naukowo technicznych za 2013  rok

CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Spółka z o.o. w Krakowie