Badania statystyczne 2012

Struktura utworów zwielokratnianych reprograficznie – 2012 r.

Raport z badań statystycznych wykonanych w czerwcu i październiku 2012 r. wraz z informacją o badaniach wykonanych w listopadzie i grudniu 2010 r., październiku i listopadzie 2008 r., w kwietniu i maju 2007 r. oraz o badaniach wykonanych w 2006 r.

Udział poszczególnych kategorii utworów w ogóle kopiowanych materiałów podlegających ochronie prawno-autorskiej

Zestawienie wydawnictw utworów naukowo-technicznych za rok 2012

CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Spółka z o.o. w Krakowie