Badania statystyczne 2010

Struktura utworów zwielokratnianych reprograficznie – 2010 r. 

Raport z badań statystycznych wykonanych w listopadzie i grudniu 2010 r. wraz z informacją o badaniach wykonanych w październiku i listopadzie 2008 r., w kwietniu i maju 2007 r. oraz maju i czerwcu 2006 r.

Udział poszczególnych kategorii utworów w ogóle kopiowanych materiałów podlegających ochronie prawno-autorskiej

Zestawienie wydawnictw utworów naukowo-technicznych za rok 2010

CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Spółka z o.o. w Krakowie