Badania statystyczne 2009

Struktura utworów zwielokratnianych reprograficznie – 2009 r.

Oszacowanie struktury dla 2009. Raport z badań statystycznych wykonanych w listopadzie i grudniu 2010 r. wraz z informacją o badaniach wykonanych w październiku i listopadzie 2008 r., w kwietniu i maju 2007 r. oraz maju i czerwcu 2006 r.

Udział poszczególnych kategorii utworów w ogóle kopiowanych materiałów podlegających ochronie prawno-autorskiej


Zestawienie wydawnictw utworów naukowo-technicznych za rok 2009

CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Spółka z o.o. w Krakowie