Badania statystyczne 2008

Struktura utworów zwielokratnianych reprograficznie – 2008 r.

Raport z badań statystycznych wykonanych w maju i czerwcu 2006 r., w kwietniu i maju 2007 r. oraz październiku i listopadzie 2008 r.

 

Udział poszczególnych kategorii utworów w ogóle kopiowanych materiałów podlegających ochronie prawno-autorskiej


Zestawienie wydawnictw utworów naukowo-technicznych za rok 2008

CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Spółka z o.o. w Krakowie