Skrypt z zakresu prawa autorskiego

Miło nam poinformować, że dzięki wsparciu z Funduszu Edukacyjno-Naukowego Stowarzyszenia KOPIPOL ukazała się publikacja „Prawo autorskie. Interaktywny kurs” . To kompleksowe kompendium wiedzy z zakresu prawa autorskiego. Książka w wyczerpujący i przystępny sposób przybliża m.in. zagadnienia związane z utworem i twórcą, autorskimi prawami osobistymi oraz majątkowymi, rozpowszechnianiem wizerunku i korespondencji, a także prawami pokrewnymi. Autorzy w szeroki sposób omawiają pojęcie dozwolonego użytku osobistego. Publikacja jest doskonałym przewodnikiem po ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych, łącząc klasyczny komentarz do ustawy z obrazowymi przykładami oraz sekcją „Pytania i odpowiedzi”, która pomaga usystematyzować informacje.

Publikacja dostępna jest na naszej stronie w formacie pdf oraz epub i mobi.

Ebook można pobrać tutaj.

Lista poszukiwanych autorów

Szanowni Państwo,

art. 40 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1293) nałożył na organizacje zbiorowego zarządzania obowiązek publikowania danych uprawnionych, którzy nie podjęli wynagrodzeń w terminie 9 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, w którym te wynagrodzenia zostały zainkasowane.

Zgodnie z art. 40 ustawy o zbiorowym zarządzaniu Stowarzyszenie KOPIPOL publikuje informację na temat tych twórców utworów naukowych i technicznych będących ustalonymi uprawnionymi w ramach repartycji indywidualnej prowadzonej dla roku podziałowego 2020, którzy dotychczas nie zostali odnalezieni – nie podjęli kwot służących im na podstawie art. 20 i 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, celem ich odnalezienia – podjęcia przez te osoby rzeczonych kwot, obejmującą w szczególności:

a) tytuły utworów,
b) imiona i nazwiska ustalonych uprawnionych, którzy nie zostali odnalezieni – nie podjęli ww. kwot,
c) imiona i nazwiska lub nazwy właściwych wydawców.

Informacja o możliwości składania deklaracji kandydata na członka zwyczajnego Stowarzyszenia KOPIPOL w formie elektronicznej

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że w dniu 21 października  br. Zarząd Stowarzyszenia KOPIPOL podjął uchwałę dotyczącą możliwości składania deklaracji kandydata na członka zwyczajnego Stowarzyszenia KOPIPOL w formie elektronicznej przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego e-PUAP.

Jednocześnie informujemy, że dotychczas obowiązująca forma przesyłania uzupełnionych oraz własnoręcznie podpisanych dokumentów pocztą tradycyjną na adres biura Stowarzyszenia (tj. 25-512 Kielce, ul. Warszawska 21 lok. 31) pozostaje nadal aktualna.

W razie pytań bądź wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu (41) 341 54 39.

Czekamy na Państwa dokumenty.

Wdrożenie repartycji indywidualnej za 2020 rok

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie KOPIPOL przystąpiło do repartycji środków zainkasowanych w 2020 roku tytułem opłat o których mowa w art. 20 oraz 20¹ ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Łączna kwota przeznaczona do repartycji indywidualnej za rok 2020 wynosi 5 695 182,55 zł. Środki te zostały naliczone i zapisane na kontach 7 559 autorów.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi repartycji indywidualnej za 2020 rok.

Repartycja indywidualna 2018 i prawo do dodatkowego wynagrodzenia

Szanowni Twórcy dzieł naukowych i technicznych!

uprzejmie informujemy, że Ci z Państwa, którzy w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku podejmą należne w ramach repartycji indywidualnej prowadzonej dla roku podziałowego 2018 wynagrodzenie, uzyskają, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1293) prawo do dodatkowego wynagrodzenia w ramach tzw. systemu repartycji wtórnej.

Informacja o zmianie adresu wyszukiwarki uprawnionych autorów

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w wyniku prac modernizacyjnych wyszukiwarka uprawnionych autorów, dostępna jest pod nowym adresem https://wyszukiwarka.kopipol.org.pl/

Pod wskazanym wyżej adresem każdy autor może sprawdzić nie tylko czy przysługuje mu wynagrodzenie z systemu repartycji indywidualnej ale również wygenerować i wypełnić komputerowo wszystkie dokumenty, które następnie należy dostarczyć do KOPIPOLu, aby otrzymać należne środki.

Zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki uprawnionych autorów!

Czekamy na Państwa dokumenty!

Zmiana rachunków bankowych dla importerów oraz punktów ksero !

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zmianie uległy numery rachunków bankowych służące do inkasa opłat z art. 20 oraz 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prowadzenie rachunków powierzone zostało Bankowi PKO BP S.A. W związku z powyższym prosimy o wnoszenie opłat za II kw. 2021 roku na nowo wskazane nr rachunków bankowych:

– producenci i importerzy urządzeń reprograficznych i związanych z nimi czystych nośników (urządzenia kopiujące oraz papier A3/A4) – art. 20 PrAut: 08 1020 2629 0000 9102 0399 9174

– posiadacze urządzeń reprograficznych (punkty ksero) – art. 20(1) PrAut: 11 1020 2629 0000 9902 0426 0337

Uprzejmie przypominamy, że opłatę za dany okres rozliczeniowy (kwartał kalendarzowy) zgodnie z § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 czerwca 2003 roku należy wnieść w ciągu pierwszych 14 dni następujących po upływie danego okresu rozliczeniowego wraz z prawidłowo złożonym zestawieniem rozliczeniowym.

 

Ponad 50 milionów wypłaconych autorom utworów naukowych i technicznych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, w okresie funkcjonowania systemu repartycji indywidualnej dokonano w jej ramach łącznie wypłat 63 980 wynagrodzeń na rzecz 27 517 twórców utworów naukowych i technicznych, w łącznej kwocie 34 885 392,62 zł.

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie KOPIPOL jednocześnie realizuje dyspozycję art. 41 ust. 1 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych w ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie KOPIPOL repartycji wyniosła, w tym samym czasie, 51 141 772,96 zł.

Lista poszukiwanych autorów

Szanowni Państwo,

art. 40 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1293) nałożył na organizacje zbiorowego zarządzania obowiązek publikowania danych uprawnionych, którzy nie podjęli wynagrodzeń w terminie 9 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, w którym te wynagrodzenia zostały zainkasowane.

Zgodnie z art. 40 ustawy o zbiorowym zarządzaniu Stowarzyszenie KOPIPOL publikuje informację na temat tych twórców utworów naukowych i technicznych będących ustalonymi uprawnionymi w ramach repartycji indywidualnej prowadzonej dla roku podziałowego 2019, którzy dotychczas nie zostali odnalezieni – nie podjęli kwot służących im na podstawie art. 20 i 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, celem ich odnalezienia – podjęcia przez te osoby rzeczonych kwot, obejmującą w szczególności:

  1. a) tytuły utworów,
    b) imiona i nazwiska ustalonych uprawnionych, którzy nie zostali odnalezieni – nie podjęli ww. kwot,
    c) imiona i nazwiska lub nazwy właściwych wydawców.

Z listą poszukiwanych uprawnionych, możecie Państwo zapoznać się tutaj.

Upływ terminu wypłat wynagrodzeń dla roku podziałowego 2007

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 6 ust. 7 Zasad repartycji z dniem 31 grudnia 2020 roku (tj. z upływem terminu 10 lat od ogłoszenia o podziale i rozpoczęciu wypłat w ramach repartycji pierwotnej) dobiega końca realizacja wypłat środków należnych twórcom utworów naukowych i technicznych w ramach systemu repartycji indywidualnej prowadzonej dla roku podziałowego 2007.

W związku z powyższym, informujemy, że w/w wynagrodzenie otrzymają wyłącznie ci twórcy, którzy do końca br. złożą prawidłowo uzupełnione dokumenty.