Wdrożenie repartycji indywidualnej za 2021 rok

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie KOPIPOL przystąpiło do repartycji środków zainkasowanych w 2021 roku tytułem opłat, o których mowa w art. 20 oraz 20¹ ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Łączna kwota przeznaczona do repartycji indywidualnej za rok 2021 wynosi 6 120 738,13 zł. Środki te zostały naliczone i zapisane na kontach 8 349 autorów.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi repartycji indywidualnej za 2021 rok.

Informujemy, że Stowarzyszenie KOPIPOL kontynuuje repartycję środków zainkasowanych za lata 2011 – 2020.

Zapraszamy wszystkich uprawnionych twórców do zapoznania się z zasadami wypłaty wynagrodzeń autorskich wynikających z podziału rzeczonych środków. Szczegółowe informacje można odnaleźć w zakładce „Repartycja indywidualna”. Swoje uprawnienie do otrzymania należnych wynagrodzeń oraz niezbędne dokumenty można pobrać, korzystając z wyszukiwarki uprawnionych autorów.

Czekamy na Państwa dokumenty.

Informacja

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia KOPIPOL w dniu 22 września biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne. Na wszystkie wiadomości odpowiemy w kolejnych dniach. Z góry przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Repartycja indywidualna 2019 i prawo do dodatkowego wynagrodzenia

Uprzejmie informujemy, że Ci z Państwa, którzy w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku podejmą wynagrodzenie należne w ramach repartycji indywidualnej prowadzonej dla roku podziałowego 2019, uzyskają, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1293), prawo do dodatkowego wynagrodzenia w ramach tzw. systemu repartycji wtórnej.

Zapraszamy do składania dokumentów uprawniających do odebrania należnych środków, tj. oświadczenia potwierdzającego autorstwo utworów wraz z drukiem deklaracji zawierającej dyspozycje dotyczące sposobu przekazania należnej kwoty oraz wskazującej dane niezbędne dla celów podatkowych. Każdy autor może sprawdzić swoje uprawnienie do otrzymania należnych wynagrodzeń, a następnie wygenerować niezbędne dokumenty korzystając z wyszukiwarki uprawnionych autorów.

Czekamy na Państwa dokumenty!