13 milionów wypłacone autorom

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z naszymi oczekiwaniami kwota wypłat zrealizowanych przez Stowarzyszenie KOPIPOL w ramach repartycji , według stanu na dzień 1 października 2016 roku wyniosła  13 180 072, 11 zł. Kwota ta została wypłacona na rzecz 7 627 autorów dzieł naukowych i technicznych, którzy otrzymali łącznie 19 094 wynagrodzeń.

Zapraszamy autorów do zgłaszania się po swoje należności. Szczegółowe informacje na temat wypłat można znaleźć w zakładce Repartycja Indywidualna. Jednocześnie liczymy na ukazanie się kolejnych dobrych informacji w tym roku.